Beständigheten – livsviktig del av fullvärdigt brandskydd

Beständigheten – livsviktig del av fullvärdigt brandskydd

Beständigheten – livsviktig del av fullvärdigt brandskydd

Beständigheten i brandskyddet kan vara bokstavligt talat livsviktigt. Brister det i beständigheten lever människor i falsk trygghet. Det kan orsaka stora extrakostnader för byggherrar och fastighetsägare.

Beständigheten i brandskydd blir alltför ofta förbisedd.
Dessvärre har brandskyddsbehandlingar inte alltid den beständighet som utlovats.
Det är livsviktigt att träprodukter blir brandskyddsbehandlade på ett korrekt sätt och därmed ger ett beständigt skydd.
Det är därför också noga med att brandskyddsbehandlingen blivit testad på ett fullgott sätt.
Brister i hanteringen kan snabbt få tråkiga konsekvenser när en fasad utsätts för väder, väta och vind.

Måste kolla beständighet
Många tror att de bygger helt brandsäkert, men det är inte alltid självklart.
Alltför många byggherrar och entreprenörer är trygga eftersom de köpt en träprodukt som uppvisar B-s1,d0 eller SP-Fire 105.
Dessvärre är det inte alltid så.
Det är inte säkert att de har kontrollerat brandskyddsmedlets långtidsbeständiga egenskaper.
En produkt kan vara certifierad eller klassificerad för aktuell brandklass – men det hjälper inte om den impregnerade träpanelen eller brandskyddsfärgen inte kan bevisas ha godkännande för långtidsbeständiga egenskaper enligt EN16755 eller CEN/TS 15912 DRF, -INT 1, -INT 2 samt EXT.
 

Byggaren har ansvaret
Det sistnämnda är ett skall-krav. Det avgör om produkten är godkänd att använda i exteriör miljö, exempelvis som fasadbeklädnad för flervåningshus. 
Ett godkännande enligt EN16755, CEN/TS 15912 DRF EXT ska framgå i typgodkännandebeviset. 
Det är det enda sättet att få bekräftat om produkten är godkänd eller inte.
Det är byggaren och/eller byggherren som har ansvaret för att via dokument kontrollera beständigheten - en viktig egenskap som sällan skrivs in i föreskrivande text, men som är direkt avgörande för den långvariga funktionen.

Långsiktig trygghet
Ett beständigt brandskydd ska ge långsiktig trygghet mot brand – för privatpersoner, ekonomiska värden och samhället i stort.
En brandskyddsimpregnerad träpanel måste därför vara behandlad så att den skyddar i många år, inte bara den första tiden.
En träpanel impregnerad med brandskyddsmedel som inte är certifierade enligt EN 16755, CEN/TS 15912 DRF EXT är ingen lämplig produkt att använda. 
Det är ingen brandsäker investering då ett bristfälligt skydd försämras och lakas ut med tiden.

Dyra renoveringar
Bristande beständighet i brandskyddsmedlet är ett växande och smygande problem.
Det duger inte med grundlösa påståenden, lovord och löften. 
Att välja brandskydd får aldrig bara bli en fråga om snabba leveranser eller låga priser.
Hyresgäster luras då in i en falsk trygghet och fastighetsägare kan tvingas till dyra renoveringar.
Sånt blir oundvikligt då brandskyddet försvinner och i värsta fall inte längre uppfyller de brandkrav som gäller enligt Boverkets BBR.

Kräv typgodkännandebevis
Ett viktigt och välment råd till byggare och byggherrar lyder:
Använd aldrig träpanel som har brandbehandlats utan att det finns typgodkännandebevis för långtidsbeständiga egenskaper. Det gäller både impregnering och skyddsmålning.
Att ta beslut om att använda en produkt eller utföra brandmålning som inte har bevisade beständiga egenskaper – det är att brista i ansvar.
Det innebär ett lotteri med säkerheten och kan kosta liv.
Det är också ett säkert sätt att få stora framtida underhållskostnader, eftersom produkter som inte har beständiga egenskaper måste förnyas och underhållas med kort intervall.

Syns då brandskydd urlakats
Det finns många exempel på hur man har använt brandskydd med bristande beständighet.
Det syns med blotta ögat då träfastigheters fasaders brandskydd är ur funktion. 
När ett icke beständigt brandskyddsmedel lakats ur blir träpanelens yta täckt av ett vitt pulverliknande ämne. Det innebär att panelen har förlorat förmågan att stå emot brand och ödeläggelse. Den måste då bytas ut. 
Det innebär att det då också urlakas stora summor ur ansvarig byggherres kassa, för att byta ut en panel är en dyr process.
Det kan bara undvikas genom att man gör rätt från början.

Risk för ekonomiska bakslag
Det är byggherren som bär ansvaret för byggnaders brandsäkerhet.
Att inte välja föreskriven produkt utan ”en likvärdig produkt”, utan dokumenterade och beständiga egenskaper – det innebär att riskera både ett ekonomiskt bakslag och ett skadestånd.
Ansvaret ligger inte på leverantören av det bristfälliga och icke beständiga brandskyddsmaterialet. 
Det är nedströmsanvändarens ansvar att säkerställa att den produkt som används i stället för den föreskrivna har de egenskaper som krävs.
Därför blir det billigare att upphandla en föreskriven produkt med egenskaper godkända av sakkunnig, jämfört med att ta en billigare produkt från en leverantör som inte kan påvisa en certifierad dokumentation från en oberoende tredje part, en produkt utan beständighet och som efter kort tid måste bytas ut.

Gäller välja rätt produkt
Skillnaden på brandskyddade produkters beständighet kan jämföras med kläders. 
En mörk tröja som är dåligt infärgad och har bristfälliga fibrer klarar sig visserligen bra inomhus, men efter en dag i solen, eller efter den första tvätten, märks tydliga försämringar.
På liknande sätt är det med träprodukter med ett brandskydd med bristande beständighet.
Det gäller därför att välja rätt bland de produkter som enligt EN 16755 är indelade i tre olika DRF-klasser (Durability of Reaction to Fire) – den europeiska standarden för brandskyddade träprodukters bruksklasser. 

Mögel och hälsoproblem
INT-1 – den minst krävande av DRF-klasserna avser permanent användning inomhus. Vanliga brister är att träpanelens behandlats med brandskyddsfärg och impregnering med negativa hygroskopiska egenskaper som bl.a. kan bidra till mögelpåväxt.
INT-2 – en tuffare klass, för permanent användning inomhus, i väderskyddad miljö, samt i miljöer med högre och skiftande omgivande fuktkvot än normalt inomhusklimat, t.ex. vindsutrymmen, kallförråd, m.m. Ett vanligt problem är att produkten inte klarar växlande klimat. Fuktangrepp kan då ge mögelbildning, färgsläpp och urlakning. Det kan orsaka hälsoproblem om mögelsporer sprids i fastigheten, samt medföra stora saneringskostnader.

Vädret påverkar
EXT – den tuffaste klassen, för permanent användning i exteriör miljö, typ träfasader med verifierade beständiga brandtekniska egenskaper. De produkterna utsätts också för brandprov. Men ett vanligt misstag är att man bara tittar på de brandtekniska egenskaperna i nyskick och glömmer bort vad som sker i ett strängt klimat med regn, UV-strålning, temperaturskillnader och vind.
Resultatet kan i värsta fall bli förödande. Dels genom att brandskyddsbeständigheten försämras i snabb och otillåten takt, dels att vackra träfasader blir förfulade och förstörda. Det kan resultera i enorma kostnader för alla inblandade.
Värt att känna till är att kraven på beständighet baseras på försämringen från ingående data i relation till utgående data, inte mot specifik brandklass.

Olika provningsmetoder
Det finns olika provningsmetoder för att testa beständigheten hos brandskyddsbehandlade träprodukter.
Provningarna avser brandskyddsmedlets hygroskopiska egenskaper och långtidsbeständiga brandtekniska egenskaper efter väderexponering - inte träslaget som sådant.
Den vanligaste metoden är accelererad åldring, eftersom naturlig åldring är en provning som tar lång tid. Grundprincipen för provningsmetoden accelererad åldring är att materialet i klimatkammare utsätts för återkommande cykler som simulerar exponeringen av nederbörd, värme, torkning och UV-strålning. 
Allt för att försäkra sig om att brandskyddsbehandlingen har beständiga egenskaper.

 

Inlägget i korthet

Publicerad
Kunskaps-område Hållbarhet
Metod-område Brandimpregnering
Författare Hans Olov Ohlson
Plats Sverige
Status
Publicerad