Grossist och inköpare

Grossist och inköpare

Grossist

Du känner väl till dina skyldigheter? Som grossist har du ett skall-krav på dig att tillhandahålla produktens prestandadeklaration till din kund. Det spelar ingen roll vad din leverantör av produkt säger. Prestandadeklaration måste du alltid tillhandahålla din kund. Det är nedströmsanvändarens skyldighet att kontrollera att prestanda överensstämmer med kravet. Om din kund inte får DoP av dig, hur ska då kunden kunna fatta rätt beslut?

Byggindustrin styrs ofta av korta leveranstider och krav på pressade priser. Att lösa dessa problem på bekostnad av bristande och/eller felaktig dokumentation är fel sätt att lösa problemet vid t.ex. försening. Brandskyddat trä är inte lagervara utan allt tillverkas eller åtgärdas mot beställning. Produkter är ofta specialanpassade med avseende på längder, kvalitet, ytbehandling m.m. Som grossist av träprodukter måste du ta ansvar för att de produkter du levererar till byggarbetsplats inte tillhör den kategori produkter som saknar CE-märkning, prestandadeklaration eller andra dokument som krävs. I situationer där olyckan är framme kan brister i dokumentation av produkten lastas säljande aktör.

Checklista trävaruhandel och grossist 

Några viktiga punkter att tänka på för dig säljer och köper brandskyddat trä:

  • Du har skyldighet att överlämna produktens prestandadeklaration (DoP) till din kund.
  • Varje enskilt träslag har skall-krav att vara certifierat såsom CE-märkt.
  • Klassifikation och brandrapporter är inte korrekt underlag till kund. DoP är lagkrav.
  • Du har skyldighet att överlämna komplett uppsättning tillhörande handlingar till din kund, t.ex. rörande drift, skötsel och underhåll.
  • Leverans ska intygas med leveransintyg, s.k. CoD utfärdat av tillverkaren.