K210/B-s1,d0 (tändskyddandebeklädnad)

K210/B-s1,d0 (tändskyddandebeklädnad)

När Europeiska systemet infördes ställdes kravet att tändskyddandebeklädnad skulle klassas om enligt europeiska benämningar och provningsstandard. Den stora förändringen är i princip att lådmetoden NT-Fire 004 ersattes av EN13823, medan ugnsprovningen är densamma EN14135 (NT-Fire 003). Sedan förändringen har branschen varit delad i två läger. Den ena sidan menar däremot att vid K210/B-s1,d0 så ska träpanelen i sig självt uppfylla både K210 och B-s1,d0 och således måste alltid K210 också vara av prestanda B-s1,d0. Den andra sidan däremot menar att obehandlat trä (D-s2,d0) kan klassificeras som K210 och separat med applicerat ytskikt såsom B-s1,d0.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL är att det är omdebatterat huruvida applicerat färgskikt på träunderlag är K210/B-s1,d0 eller inte. Vissa instanser, producenter och utövare menar att brandskyddsfärg applicerad på träpanel är K210/B-s1,d0 medan Boverket i utlåtanden och vid seminarier menat att funktionskraven enligt beklädnadens syfte K210/B-s1,d0 inte uppfylls.

OAVSETT VILKET så har åtgärden brandimpregnering eller brandskyddsmålning som syfte att skydda träet. Att acceptera trä med prestanda D-s2,d0 som K210 i syfte att nyttjas som K210/B-s1,d0 innebär i praktiken att branschen accepterar att en "vanlig träplanka agerar offerplanka" för att skydda en annan planka.

BRANDIMPREGNERAT TRÄ har egenskap som gör att träet i sig självt är K210 med egenskap B-s1,d0. Detta innebär att beklädnaden skyddar sitt underlag med egenskap B-s1,d0 utan annan beläggning.

  • Kombinationen blir då enligt FBT K210/B-s1,d0 + B-s1,d0.

 

BRANDSKYDDSMÅLAT TRÄ har egenskap som gör att träet i sig självt är K210 med egenskap D-s2,d0. Detta innebär att beklädnaden skyddar sitt underlag med egenskap D-s2,d0 och i praktiken offrar sig själv för att skydda bakomvarande material.

  • Kombinationen blir då enligt FBT K210/D-s2,d0 + B-s1,d0.